Adventurerace

Gennem Adventurerace stilles der spørgsmål ved, hvordan fungere gruppedynamik og kommunikation på et hold, der skal nå et mål, men hvor gruppens deltagere er forskellige? Der skal laves vision, målsætning og leveregler inden starten går, disse revideres undervejs og til slut evalueres forløbet.

Adventure racet består af forskellige del mål, hvor holdene samles undervejs, hvilket er lidt anderledes end normalt - Vi mener det er vigtigt at holdene mødes under forløbet således at der opstår et fællesskab i gruppen. En del af drivkraften i en gruppe er, til et vist niveau, den interne konkurrence. Emner undervejs: Kanosejlads, cykling efter kort, løb, gang, entreprenør opgaver, team opgaver, hovedbrudsopgaver, osv. Sjove opgaver: Flå en rødspætte eller en ål, slå et tov, lav ild med fyrsvamp, flint og ildstål, gå på stylter, køre på rulleskøjter, osv. Adventureracet er arrangeret således at det ikke altid er nok, at ”have gode ben” og således at alle i gruppen kan fuldføre. 

Ønskes mere fokus på teamudvikling kræver det en samtale/møde for at finde ud af hvor fokus skal være og hvad jeres behov er.